I denne seksjonen

Del siden

Generelle betingelser

Generelle betingelser ved bestilling av åpne kursplasser.

1 Bestilling

  • Telefon: +47 22 95 66 00
  • E-post: info@globalknowledge.no
  • Web: www.globalknowledge.no

2 Kurstider

Du er velkommen på kurs til Global Knowledge. Kurset starter normalt kl. 10:00 første dagen, resten av uken vil kurset starte kl. 09:00. Kurset varer vanligvis til kl. 16:00. Se kursbekreftelse for eventuelle variasjoner på kurs med varighet på færre enn 5 dager.

Du får kaffe og frukt om morgenen. I løpet av dagen blir det servert lunch og det vil være kaffe og kjeks tilgjengelig til enhver tid samt varm og kald drikke for den som ønsker dette.

Det finnes også mulighet for å få tilgang til datoer for egne labbøvelser etter kursdagens slutt. Kontakt instruktør for mer informasjon.

3 Kursdokumentasjon

All kursdokumentasjon inngår i kursavgiften og deles ut ved kursstart.

4 Hotell og reise

Hotellrom og reise bookes av den enkelte kursdeltaker med mindre annet er avtalt. Hør med oss om eventuelle hotell i nærheten.

5 Avbestilling

Skjer avbestilling av kurs tidligere enn 20 arbeidsdager før kursstart, krediteres kursavgiften. Ved avbestilling tidligere enn 10 arbeidsdager, men senere enn 20 arbeidsdager før kursstart, krediteres 50 % av kursavgiften. Ved avbestilling senere enn 10 arbeidsdager før kursstart, debiteres hele kursavgiften. Kursplassen kan overføres til en annen person uten ekstra kostnad. En avbestilling er kun gyldig hvis den er bekreftet av Global Knowledge.

Avbestilling av bedriftsinterne kurs skal gjøres minst 30 dager før kursstart. Ved avbestilling senere en 30 dager debiteres hele kursavgiften.

6 Kursforandringer

Global Knowledge forbeholder seg retten til å innstille ett kurs uten erstatningsansvar. Eventuelt betale tilbake kursavgift eller at deltakeren har kursplassen til gode.

7 Betalingsvilkår

Faktura sendes ut i forbindelse med booking av kursplass, tidligst 2 uker før kursstart. Betalingsfrist 30 dager. Pris er ex.moms.

8 Kredittkortbetaling - Betingelser for refusjon

Du kan kansellere din bestilling utført med kredittkort innen 7 dager etter bestillingen er gjort. Forutsatt at det er mer enn 2 uker til kursstart.

9 Opphavsrett m m

Alt kursmateriell, som programutstyr, manualer og video, som kunden får tillgang til i forbindelse med kurs er beskyttet etter loven om opphavsrett og skal ikke kopieres eller deles ut i noen form.

10 Ansvar

Global Knowledge tar ikke ansvar for tapte eller skade på personlige eiendeler som kommer til skade under kurs, indirekte kostnader eller tapte arbeidsinntekter som følge av eventuelt flyttede kurs.

11 Telefonsamtaler og beskjeder

Personer som trenger å komme i kontakt med noen som går på kurs kan legge igjen beskjed på tlf +47 22 95 66 00

12 Siste kursdag

Hver kursdeltaker mottar diplom som bevis for gjennomført opplæring. Hver kursdeltaker blir også oppfordret til å fylle ut elektronisk evalueringsskjema for å hjelpe oss til eventuelt å bli bedre.

13 Språk

Kurset gjennomføres primært på norsk men enkelte kurs blir gjennomført på engelsk.

14. Bedriftskurs

Ved bestilling av lukkede bedriftskurs må de avbestilles senest 20 arbeidsdager før kursstart. Ved avbestilling senere belastes 50 % av kurspris.

 

-------------------------------------------------

 

GENERAL CONDITIONS WHEN REGISTERING FOR SCHEDULED COURSES

1 Course Registration

  • Phone: +47 22 95 66 00
  • E-mail: info@globalknowledge.no
  • Web: www.globalknowledge.no

2 Course schedule

You are welcome to Global Knowledge. The course starts at 10.00 the first day and 09.00 the following days. The course usually ends at 16.00. Please look at the course confirmation for any variances.

Coffee and bisquits are served in the morning, lunch and coffee and cake in the afternoon. Fresh fruit and juice is always available.

You will also have access to a computer for own exercises after the course has ended in the afternoon. Please contact your instructor for more information.

3 Course material

The costs for course material are included in the course fee. The course material will be handed out at the start of the course.

4 Travel and Living

The course participant should book and pay for the costs for hotelroom and travel. At certain hotels you will get a rebate when having booked a course at Global Knowledge.

5 Cancellation

The tuition will be credited if the cancellation happens earlier than 20 days before the course starts. If cancellation/rescheduling occurs 10 working days before the course starts, but later than 20 days, the refund is 50 % of the course fee. If the course is canceled later that 10 days before the course start, you will be charged 100 % of the course fee. Your booking can be transferred to another person without extra charge. Please note that Global Knowledge needs to confirm a cancellation for it to be valid.

Cancellation of an company event should be made at least 30 days before the course starts. If canceled later than 30 days,
100 % of the course fee will be debited.

6 Course Changes

Global Knowledge reserves the right to cancel a course at any time without notice or liability. Any fees paid in advance will be refunded or can be used for a course registration at a later date.

7 Terms of Payment

An invoice will be issued when you register for a course, however 2 weeks before the course starts. Payment shall be made after 30 days. The course fee does not include VAT.

8 Credit card bookings - refund policy

You have the right to cancel a booking made by credit card within seven days of making the booking, provided that the company has not commenced delivery of the services during this period.

9 Copyright

All course material, like equipment, manuals and video that the customer has access to when attending a course are protected by the copyright law and cannot be copied or multiplied in any form.

10 Responsibility

Global Knowledge is not responsible for loss of or damage to the course participant's belongings or any indirect costs (such as loss of income) due to course attendance or rescheduled events.

11 Phone Calls and Messages

Persons wanting to get into contact with someone attending a course, can leave a message on +47 22 95 66 00

12 Last day

Every participant will receive a signed diploma after the course. All students are also asked to fill in a course evaluation in order to help us serve you better.

13 Language

Please observe that some courses and events can be delivered in english.

14 Customised courses

These courses is allowed cancelled until 20 working days before the course starts. If cancellation after this 50 % of the course fee will be charged.