I denne seksjonen

Del siden

Lovbestemt

Fraskrivelse; All tilgjengelig informasjon på Global Knowledge sin internettside, (inkludert kopi, grafikk, lyd, linker osv.) er oppsummeringer uten noen garanti på noen måte. De kan endres uten forhåndsvarsel og er kun tenkt som generell informasjon. Global Knowledge garanterer ikke at funksjonene på denne internettsiden ikke vil bli avbrutt, at defekter vil bli korrigert eller at servere som gjør denne informasjonen tilgjengelig er fri for viruser eller andre skadelige komponenter. All e-post, kommentarer, forslag, ideer, tegninger eller annen informasjon tilgjengelig og tilbudt av Global Knowledge på denne siden, eller som respons til oppfordringer eller undersøkelser på denne siden, blir og vil forbli Global Knowledge sin eiendom.

Global Knowledge reserverer seg rettigheter til å endre disse betingelsene, til å kunne endre produkter og program som er beskrevet på denne internett siden, til å gjennomføre endringer av lokaliteten til et kurs eller til å avlyse et kurs på hvilket som helst tidspunkt uten forhåndsvarsel eller ansvar. Ved avlysning av kurs, er Global Knowledge sitt ansvar begrenset til å refundere ethvert beløp betalt for kurset og Global Knowledge er ikke ansvarlig for noe tilfeldige eller økonomiske tap som har oppstått som følge av avlysningen. Global Knowledge vil bestrebe å gi påmeldt beskjed i så god tid i forveien som mulig ved endringer i forhold til påmeldingen. All informasjon som gjelder selgerspesifikke eller tredje parts eksaminasjoner eller sertifiseringer er sørget for av en tredje part, og av Global Knowledge som en tjeneste. Global Knowledge tilstreber å sørge for god informasjon, men Global Knowledge gjør ingen krav, løfter eller garanterer for nøyaktigheten, fullstendigheten, eller tilstrekkeligheten til den informasjonen som gjelder selgerspesifikke eller tredje parts eksamineringer eller sertifiseringer. Globals Knowledge fraskriver seg alt ansvar for unøyaktige, ufullstendige eller utilstrekkelig informasjon relatert til selgerspesifikke eller tredje parts eksaminasjoner eller sertifiseringer.

 

Varemerke; Global Knowledge, Global Knowledge logo, SOLVE, SOLVE metoden sitt logo er varemerker til Global Knowledge Opplæring LLC.

Registrerte varemerker til Microsoft:
Microsoft, Microsoft logo, Windows, Windows NT, Windows Vista, Active Directory, SharePoint, SQL Server.

Registrerte varemerker til VMware:
VMware, the VMware logo, Virtual SMP, VMotion.

Registrerte varemerker for Cisco Systems:
CCIP er et varemerke, CCIE, CCDA, CCDP, CCNP, CCNA, VLANDirector, CiscoWorks 2000, ONS 15454 Secure PIX Firewall, Secure Virtual Private Networks, Cisco, Cisco Systems, Cisco Systems Logo, Catalystm EtherChannel, IOS og LightStream er registrerte varemerker for Cisco Systems, Inc. eller er tilsluttet i USA og andre land.

Foundstone navnet er et varemerke av Foundstone, Inc.

UNIX er ett varemerke for Open Group.

Registrerte varemerker til AXELOS Limited:
ITIL®/PRINCE2®/MSP®/M_o_R®
The Swirl logo™
ITIL/PRINCE2/MSP/M_o_R Accredited Training Organization logo
ITIL Approved Examination Organization logo

SunOS og Solaris er registrerte varemerker av Sun Microsystems, Inc.

NetWare er ett registrert varemerke av Novell,Inc.

Registrerte varemerker til Juniper Networks:
Juniper Networks, the Juniper Networks logo, JUNOS, JUNOSe, Steel-Belted Radius, NetScreen, and ScreenOS.

Transcend og NetBuilder er varemerker av 3Com Corporation.

A+, Network+, Security+, og i-Net’ Sertifikat program logoer, er registrerte varemerker av Computing Technology Industry Association. Alle rettigheter reservert.

”PMI”, ”PMBOK”, ”PMP” og ”CAPM” er registrerte merker hos Project Management Institute, Inc.

CLO Dashboard er et varemerke av Zeroed-In Technologies (LLC).

Alle andre varemerker som er nevnt på denne internettsiden er varemerke til respektive eiere.

Lenker til Tredje parts sider; Denne internettsiden kan inneholde lenker til en tredje parts sider. Adgang til andres internettsider som er lenket til denne internettsiden, er på brukerens egen risiko og Global Knowledge er ikke ansvarlig for korrektheten og påliteligheten til all annen informasjon, data, meninger, råd eller utsagn gjort av disse internettsidene. Global Knowledge sørger for disse lenkene kun som bekvemmelighet og inkluderingen av slike lenker indikerer ikke ett bifall.