I denne seksjonen

Del siden

Sammenkobling av forretning og IT

Split-level-circleIT har blitt den drivende kraften i alle organisasjoner. Vi bruker teknologi til å bedre forretningsresultater i et konkurranseutsatt og komplekst marked. Utfordringen er å møte organisasjonens forventninger til resultat. IT-teknikkere trenger nye ferdigheter og ny kunnskap. Trender som "outsourching", nettsky og IT-utvikling:

  • påvirker måten IT er strukturert på,
  • påvirker hvilke typer tjenester som tilbys og 
  • endrer forbrukere som IT-profesjonelle må samarbeide og samhandle med.

The Global Knowledge sammenkobling av forretning og IT  hjelper organisasjoner med å sikre at IT og forbrukere kan arbeide effektivt sammen for å utnytte teknologien maksimalt.