I denne seksjonen

Del siden

Produktivitet

For å maksimere effektivitet både individuelt og i team bør hver ansatt ha en klar forståelse av organisajonens mål og visjon. De må være i stand til å ta gode beslutninger om hvordan de bruker tiden sin. Ansatte må være i stand til å jobbe på selvstending og i samarbeid med andre for å oppnå gode resultater. Global Knowledge sine kurs innen produktivitet gir konkrete verktøy for å hjelpe ansatte og team slik at de jobber effektivt og oppnår ønskede resultater.

Administrere flere satsningsområder

Har du nok tid? Flere og flere opplever stress, overarbeid og tidspress på arbeidsplassen. Selv den mest organiserte personen kan noen ganger føle seg overveldet og frustrert. Det er ingen hemmelighet at svært vellykkede mennesker er de som har lært å kontrollere sine dager. På dette dagskurset lærer du hvordan du effektivt planlegger, fordeler og administrerer tid for å bli mer produktiv.

 

Strategiske beslutningsprosesser

Kurset er utviklet for ansatte på alle nivåer og er en praktisk tilnærming til behovsanalyse, problemløsing, og gjennomføring som kan bruker til enkle og kompliserte problemstillinger. Et 2-dagers kurs som er utviklet for å hjelpe deg til å ta bedre avgjørelser raskere.

 

IpadHand_Productivity_250x165Team-utvikling

Et 2-dagers kurs utviklet for å hjelpe gruppemedlemmer til å få nye ferdigheter, prosesser og verktøy til å øke fremdriften gjennom de fire fasene av team-utvikling for å levere gode resultater. Kurset passer for alle som er en del av en arbeidsgruppe eller prosjektgruppe.

 

Arbeide i virtuelle team

Det er en rekke utfordringer ved å jobbe i virtuelle team. Gruppemedlemmer kan føle seg avkoblet fra organisasjonen, det er økt sannsynlighet for misforståelser og det krever en annen tilnærming for å bygge tillit med virtuelle kolleger. Dette er et dagskurs for alle som jobber i vituelle-team hvor du lærer å bli mer produktiv og bidra til å hjelpe gruppemedlemmer med å oppnå felles mål.

 

Styrke gruppeprosesser

Forretninger er dynamisk. Gårsdagens nye tilnærming er dagens nye praksis. Derfor trenger organisasjoner utvikle og implementere forbedrende strategier og prosesser for å ligge i forkant. Dette krever årvåkenhet av alle ansatte for å se etter muligheter til forbedring. Dette er en 3-dagers kurs som bruker en 7-trinnsmodell for å strukturere kontinuerlig forbedring til å oppnå best mulig utfall.

 

Møteledelse

Møter er en nødvendig aktivitet som kreves for å kommunisere, samarbeide og ta beslutninger om viktige forretningsprosesser, prosjekter og målsettinger. Det er anslått at ansatte bruker opptil 50% av sin tid på møter. Utfordringen er at mange møter er unødvendinge, inkluderer feil mennesker eller ikke gjennomføres på en produktiv måte. Dette dagskurset er utviklet for å gi ferdigheter og kunnskap om hvordan planlegge, gjennomføre og følge opp møter.