I denne seksjonen

Del siden

Program for IT toppledere

Shape, Transform, Manage and EvolveGlobal Knowledge Sammenkobling av forretning og IT:
P
rogram for IT toppledere
er utviklet for å gi IT-ledere som er ansvarlig for å sette IT-strategi ny kompetanse og ferdigheter som kreves for å lykkes både i dag og i fremtiden. Programmet tilbys som en serie av workshops som kan gjennomføres som ett program eller deles opp i moduler.

Opplæringsmåte

Hver modul er delt inn i tre deler - Forberedelse, deltakelse og utførelse.

Forberedelse

Dette er forberedelser som gjøres i forkant av opplæringen for å hjelpe deltakeren til å være 100% forberedt til opplæring av valgt modul. Det gis grunnleggende kunnskap om emnene som skal dekkes og det inkluderer en egenvurdering for å bygge bevissthet om manglende kunnskap.

Deltakelse

De tre dagene med opplæring gir mulighet for aktiv læring. Hver workshop er utviklet for å være interaktive og omfatter idividuelle- og gruppeoppgaver. Deltakeren kan benytte det de har lært til en sentral "case studie" som følger hele programmet. Etter hver sesjon vil deltakeren kunne knytte det de har lært til sine egne arbeidsoppgaver.

Utførelse

Mellom hver sesjon vil deltakeren fullføre en test som oppfordrer de til å bruke begreper, modeller og kunnskap som de har lært, på en måte som hjelper til å forbedre samhandling og engasjement med de viktigste forbrukerne i organisasjonen.

Programmets struktur og innhold

Sammenkobling av forretning og IT: Program for IT toppledere inneholder tre moduler - alle på tre dager hver.
Modulene kan gjennomføres som ett program eller deles inn i to og tre deler.

   Modul 1 Modul 2 Modul 3
Nivå

Grunnleggende

Intermediate

Avansert

Mål
 • Forstå forretningsstrategi og forbrukerens interesser
 • Forbedre kommunikasjon med forbrukerne
 • Vurdere den nåværende IT-prosessen
 • Starte en prosess for å tilpasse
  IT-strategien til en forretningsmodell
 • Maksimere avkastningen av
  IT-investeringer
 • Regnskapsanalyse og se muligheter ved bruk av teknologiskeløsninger for et forbedret resultat
 • Ta gode beslutninger iht IT-investeringer
 • Lede budsjettprosessen av IT
 • Utvikle en effektiv forretningsmodell
 • Benytte innflytelse til å skape engasjement for satsing på IT
 • Planlegge og levere en overbevisende presentasjon
 • Identifisere en driftsmodell for organisasjonen
 • Forstå verdien av Enterprise Architecture og velge en tilnærming for gjennomføring
 • Administrere et samarbeid med leverandører
 • Gjennkjenne signaler på at prosjekter er i faresonen
 • Identifisere tiltak for å redde et prosjekt i fare
 • Teknikker for å kunne endre ledelse både individuelt og i organisajonen
 • Støtte innovasjon i organisasjonen og på IT
Emner
 • Forretningsstrategi
 • Kommunikasjon
 • Sammenkobling av forretning og IT
 • IT administrasjon
 • Finans for IT-profesjonelle
 • Porteføljestyring
 • Budsjettering
 • Forretningsmodell
 • Innflytelelse og presentasjon
 • Presentasjonsteknikk for IT-profesjonelle
 • Enterprise Architecture
 • Relasjonsledelse
 • Prosjektledelse
 • Årsaksanalyse og problemløsning
 • Endringsledelse
 • Innovasjon
Antall dager

 3

 3

 3