I denne seksjonen

Del siden

Virtuelle kurs

NOR_Virtual_ThreeHeaderBanner

Ved å benytte vårt V&C Select™ program, kan du velge klasse og delta på valgte kurs personlig eller virtuelt - valget er ditt!

Det er en rekke fordeler ved å delta virtuelt:

  • Lave kostnader – Ved personlig oppmøte må arbeidsgiver betale for reise, opphold og annet, mens ved virtuelle kurs er alt tilgjengelig online.
  • Fleksibelt læringsmiljø – Ved å fjerne de fysiske begrensingene ved tradisjonell læring, kan studenter gå kurs fra hvor de vil og på tider de ønsker selv. Ansatte kan jobbe som normalt og tilpasse kurset til eget tempo.
  • Samme instruktører og samme kvalitet som i klasseromsbaserte kurs.

Skjul alle resultater

Metode

Amazon Web Services

Cloud Computing
AWS Business Essentials (GK1978)
DevOps Engineering on AWS (GK1979)
Advanced Architecting on AWS (GK1980)
AWS Certification Workshop: AWS Certified Solutions Architect - Associate (GK2375)
Security Operations on AWS (GK3338)
AWS Certification Workshop - AWS Certified Solutions Architect – Professional (GK4181)
Data Warehousing on AWS (GK4375)
Essentials of Amazon Web Services (GK4501)
Architecting with Amazon Web Services (GK4502)
Systems Operations on AWS (GK4503)
Developing on AWS (GK4504)
Big Data on AWS (GK4509)

Applications Development

.NET

Applications Development & Programming
Guerrilla.NET (GK0771)
Essentials Windows Presentation Foundation - WPF (GK2345)
Foundations of C# Programming and the .NET Framework (GK2346)
Essential .NET with C# for .NET 4.5 (GK3296)
Modern ASP.Net (GK3297)

Architecture and Patterns

Applications Development & Programming
Code & Test Smarter with Design Patterns (GK2340)
.NET Architecture and Design Principles (GK3344)

Java and Python

Applications Development & Programming
Introduction to Java 7 Programming for non-OO Developers (GK1070)
Advanced Python (GK2351)
Essential Python (GK2352)
MongoDB for Python Developers (GK2353)
The Python Language (GK2354)
Mastering Spring 4.2 (TT3334) (GK3807)
Software Development
Java Restful Services Essentials (TT7305) (GK0396)
Applying Hibernate to Persistance in Java (TT3200) (GK1044)
Java 8 Programming for Server-Side (JEE) OO-Experienced Developers (C++, etc) (TT5140) (GK1055)
Secure Java Web Application Development Lifecycle - SDL (TT8325-J) (GK1107)
Java 8 Programming for Server-Side (JEE) Developers New to OO (C, COBOL, 4GL, etc) (TT5145-J) (GK1112)
Securing Java/ JEE Web Applications (TT8320-J) (GK1123)
Mastering JEE Design Patterns (TT6520-J) (GK1191)
Java 8 Programming for OO Experienced Developers (TT2100-J8) (GK1510)
Fast Track to Core Java 8 Programming for OO Developers (TT2101-J8) (GK1965)
Advanced Java 8 Programming (TT3100-J8) (GK1968)
Introduction to Spring 4.2x |Core Spring 4.2 (TT3328-S4) (GK3920)
Spring 3.0, Rich Interfaces and the Web (TT3363) (GK4203)
Mastering TDD Using JUNIT (TT3500) (GK4216)
Implementing Agile Test-Driven Development for Java Developers (TT3535) (GK4218)
Programming Java 6/JEE Developers (TT5190) (GK4226)
Core Java Server Faces - JSF 2.0 (GK4228)
Building JEE Web Applications (TT5100-JEE) (GK4236)
Mastering the Spring 4.2 Framework (TT4238) (GK4238)
Java 7 SE Programming for OO Experienced Developers (TT2100-J7) (GK4255)
Java Web Developer: Essential Java with Servlets/JPSs, JSTL, XML, Web Services and More (TT5180) (GK4262)
Java 7 Essentials for Object Orientated (OO) Developers (TT2101-J7) (GK4271)
Transitioning to Java 8 (TT2108) (GK4272)

Web Development

Applications Development & Programming
Essential MEAN Stack Development (GK0782)
Essential Angular JS (GK0788)
Advanced AngularJS (GK2360)
Essential jQuery (GK2361)
Modern Web Development (GK2362)
Essential RESTfulServices with WebAPI (GK2363)
Essential ASP.NET Core (GK3368)
Applications Development & Programming
Intensive C++ (GK0791)
ALM - Application Lifecycle Management for Developers (GK3346)
Software Development
Java 8 Programming & Object Orientated Essentials for Developers New to OO (GK0391)
Java Web Service Essentials (TT7300) (GK4232)
Essential TypeScript 2.0 with Visual Studio Code (GK4544)

Avaya

Unified Communication

Voice
Avaya Aura® Communication Manager and Admin (5U00051K)
Integration of Avaya Aura® Core Components (7120C)
Integrating Avaya Aura® Communication Applications (7130C)
Integrating Equinox™ Solution with Avaya Aura® Collaboration Applications (7140C)
Voice
Avaya Aura Communication Manager Fundamentals (ATI01672V)

Brocade

Ethernet Fabric IP
Ethernet Fabrics IP Administrator (EFIPA300)
Brocade Network Industry Protocol Training (NIP200)
IP
Border Gateway Protocol Training (BGP400)
Brocade Network Advisor for IP Networks (BNA200-IP)
Brocade Professional IP Administrator (BPIPA200)
Brocade MPLS Implementation Training (MPLS400)
Brocade MPLS Traffic Engineering (2 days) (MPLS450)
Brocade Network Industry Protocol Training (NIP200)
IP Storage
Ethernet Fabrics Storage Administrator (EFSA300)
Brocade Network Industry Protocol Training (NIP200)
Mainframe Connectivity (FICON)
Brocade Associate SAN Administrator (BASA200)
Brocade Professional SAN Administrator (BPSA300)
SAN Troubleshooting Training (SANTS300)
SAN
Brocade Associate SAN Administrator (BASA200)
Brocade Network Advisor Product Training (BNA200)
Brocade Professional SAN Administrator (BPSA300)
SAN Troubleshooting Training (SANTS300)
SWN
Brocade 5600 vRouter Fundamentals (NFV200)
Brocade Network Industry Protocol Training (NIP200)
Brocade Virtual Application Delivery Essentials (VADC200)

Cisco

Applications Development & Programming
Intro to Cisco ACI (INTCACI)
Designing and Implementing Cisco Network Programmability (NPDESI)
Troubleshooting the Cisco ACI (TBLCACIF)
Big Data
Advanced Big Data Analytics, Architecture, Management and Applications (ANDMA)
Cisco Big Data Analytics, Architecture and Management (ANDMB)
Cloud Computing
Building the Cisco Cloud with Application Centric Infrastructure (CLDACI)
Introducing Cisco Cloud Administration (CLDADM)
Automating the Cisco Enterprise Cloud (CLDAUT)
Designing the Cisco Cloud (CLDDES)
Understanding Cisco Cloud Fundamentals (CLDFND)
Implementing and Troubleshooting the Cisco Cloud Infrastructure (CLDINF)
UCS Director Foundation (UCSDF)
Data Center
Designing, Developing, and configuring CIS (ANCISB)
Cisco Information Server Administration (ANCISM)
Cisco CCNA Data Center Boot Camp (Accelerated) (CCNADCBC)
Configuring Cisco Nexus 9000 Switches in ACI Mode (DCAC9K)
Introducing Cisco Data Center Networking (DCICN)
Introducing Cisco Data Center Technologies (DCICT)
Designing Cisco Data Center Infrastructure (DCID)
Implementing Cisco Data Center Infrastructure (DCII)
Introducing Cisco Nexus 9000 Switches in NX-OS Mode (DCINX9K)
Troubleshooting Cisco Data Center Infrastructure (DCIT)
Configuring Cisco MDS 9000 Switches (DCMDS)
Implementing the Cisco Nexus 5000 and 2000 (DCNX5K)
Implementing the Cisco Nexus 7000 (DCNX7K)
Cisco Data Center Unified Computing Implementation (DCUCI)
Implementing Cisco Data Center Virtualisation and Automation (DCVAI)
DevOps Tools on ACI (DOTOACI)
Designing and Deploying Cisco UCS Director with ACI (UCSDACI)
Data Center & Virtualisation
Advanced Designing, Developing, and Configuring CIS (ANCISV)
Intro to Cisco ACI (INTCACI)
Troubleshooting the Cisco ACI (TBLCACIF)
Design
Designing Cisco Network Service Architectures (ARCH)
Designing for Cisco Internetwork Solutions (DESGN)
Network Management
Cisco CCNA Certification Fast Track Programme (CCNABC)
Software Defined Networking Fundamentals (SDNF)
Software Defined Networking (SDN) Planning Workshop (SDNPW)
Managing Cisco Wireless LANs (WMNGI)
Routing & Switching
Designing Cisco Network Service Architectures (ARCH)
Configuring BGP on Cisco Routers (BGP)
CCIE® Routing & Switching Written (CCIERSW)
CCIE 360 R&S Prep Boot Camp 1 (CIERS1)
CCIE 360 R&S Prep Boot Camp 2 (CIERS2)
Implementing the Cisco Nexus 1000v (DCNX1K)
Implementing the Cisco Nexus 5000 and 2000 (DCNX5K)
Implementing the Cisco Nexus 7000 (DCNX7K)
Designing for Cisco Internetwork Solutions (DESGN)
Digital Network Architecture Implementation Essentials (DNAIE)
Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1)
Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2 (ICND2)
Managing Industrial Networks with Cisco Networking Technologies (IMINS)
Managing Industrial Networks for Manufacturing with Cisco Technologies (IMINS2)
IPv6 Fundamentals, Design and Deployment (IP6FD)
Implementing Cisco Multicast (MCAST)
MPLS - Implementing Cisco MPLS (MPLS)
Implementing Cisco Quality of Service (QOS) (QOS)
Implementing Cisco IP Routing (ROUTE)
Deploying Cisco Service Provider Network Advanced Routing (SPADVROUTE)
Implementing Cisco Service Provider Next Generation Core Network Services (SPCORE)
Implementing Cisco Service Provider Next Generation EDGE Network Services (SPEDGE)
Building Cisco Service Provider Next-Generation Networks, Part 1 (SPNGN1)
Building Cisco Service Provider Next-Generation Networks, Part 2 (SPNGN2)
Deploying Cisco Service Provider Network Routing (SPROUTE)
Implementing Cisco Switched Networks (SWITCH)
Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT)
Security
Implementing Cisco IOS Network Security (IINS)
Cisco Identity Services Engine Update Training v2.1 (ISE2)
Securing Email with Cisco Email Security Appliance (ESCPT) (PASESA)
Cisco ASA Express Security (SAEXS)
Implementing Advanced Cisco ASA Security (SASAA)
Implementing Core Cisco ASA Security (SASAC)
Implementing Cisco Edge Network Security Solutions (SENSS)
Securing Your Email with Cisco Email Security Appliance (SESA)
Implementing Cisco Secure Mobility (SIMOS)
Implementing Cisco Secure Access Solutions (SISAS)
Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine (SISE)
Implementing Cisco Threat Control Systems (SITCS)
Managing Enterprise Security with Cisco Security Manager (SSECMGT)
Implementing Cisco Identity Services Engine for Wireless Engineers (SWISE)
Securing Your Web with Cisco Web Security Appliance (SWSA)
Storage
Configuring Cisco MDS 9000 Switches (DCMDS)
Virtualisation
Implementing the Cisco Nexus 1000v (DCNX1K)
Cisco Data Center Unified Computing Implementation (DCUCI)
Voice
Administrating Cisco Unified Communications Manager and Cisco Unity Connection (UC10ADM)
Wireless
Deploying Cisco Wireless LANs (WDBWL-WDAWL) (DCWL)
Implementing Cisco Identity Services Engine for Wireless Engineers (SWISE)
Deploying Cisco Connected Mobile Experiences (WCMX)
Deploying Advanced Cisco Wireless LANs (WDAWL)
Deploying Basic Cisco Wireless LANs (WDBWL)
Deploying Cisco Wireless Enterprise Networks (WIDEPLOY)
Designing Cisco Wireless Enterprise Networks (WIDESIGN)
Implementing Cisco Wireless Network Fundamentals (WIFUND)
Securing Cisco Wireless Enterprise Networks (WISECURE)
Troubleshooting Cisco Wireless Enterprise Networks (WITSHOOT)
Managing Cisco Wireless LANs (WMNGI)

Cisco Advanced Services (HTDLS)

Data Center
Configuring the Cisco Nexus 9000 in NX-OS Mode (C9KNX)
Configuring ACI in the Cisco Nexus Data Center (CACND)
Cisco HyperFlex Operations and Management (HFLEX200)
Network Management
Managing Enterprise Networks with Cisco Prime (MENPI)
Routing & Switching
Introduction to Cisco IOS XR (IOSXR100)
Cisco IOS XR Basic Troubleshooting (IOSXR201)
Cisco IOS XR Layer 3 VPN Implementation and (IOSXR301)
Cisco IOS XR Multicast Routing Implementation (IOSXR302)
Cisco Optical Technology Intermediate (OPT200)
Cisco NCS 2000 Series Deploying 96-Channel (OPT201)
Cisco Optical Technology Advanced (OPT300)
Security
Securing Networks with Firepower Threat Defense NGFW (FIREPOWER200)
Implementing an Integrated Threat Defebse Solution (SECUR201)
Protecting Against Malware Threats with Cisco AMP for Endpoints (SSFAMP)
Securing Cisco Networks with FireSIGHT Intrusion Prevention System (SSFIPS)
Securing Cisco Networks with Snort Rule Writing Best Practices (SSFRULES)
Video
Cisco Digital Content Manager Foundation (DCMF)
Cisco Explorer Controller Foundation (ECF)
Virtualisation
Cisco HyperFlex Operations and Management (HFLEX200)
Wireless
Cisco Service Provider Mobility Foundation and Intermediate LTE (LTE201)

Citrix

Apps and Desktops
XenApp, XenDesktop, and Provisioning Services 7.1x Administration (Fast Track) (CMB-310)
Citrix XenApp 6.5 Administration (CXA-206)
Citrix XenApp and XenDesktop Help Desk Support (CXD-105)
Citrix XenApp and XenDesktop Administration 7.1x (CXD-210)
Early Access : Moving to the XenApp and XenDesktop Service on Citrix Cloud and Microsoft Azure (CXD-252)
XenApp and XenDesktop Advanced Administration (CXD-310)
Cloud
Moving to XenApp and XenDesktop Service on Citrix Cloud (CXD-250)
Mobility
Managing & Supporting a Citrix XenMobile Enterprise environment (CXM-202)
Deploying Enterprise Mobility Solutions with Citrix XenMobile (CXM-303)
Networking
Citrix NetScaler SD-WAN Hands-On Workshop (CNS-200W)
Citrix NetScaler Essentials (CNS-218)
Citrix NetScaler Traffic Management (CNS-219)
Citrix NetScaler 12.x Essentials and Traffic Management (CNS-220)
Citrix NetScaler Unified Gateway (CNS-221)
Citrix NetScaler 12.x Essentials and Unified Gateway (CNS-222)
Citrix NetScaler Advanced Topics - Secure Web Applications (CNS-318)
Citrix NetScaler Advanced Topics - Management and Optimization (CNS-319)
Citrix NetScaler Advanced Topics - Security, Management and Optimization (CNS-320)
Security
Securing Citrix Virtualisation Solutions (CTX-272)
Virtualisation
Citrix ShareFile Enterprise Essentials (CSF-201)
Securing Citrix Virtualisation Solutions (CTX-272)
Citrix Enterprise Security Solutions (CTX-270)
Citrix XenApp and XenDesktop 7.1x Optimization and Troubleshooting (CXD-303)
Citrix Provisioning Services 7.1x Administration (CXD-304)

Cloud Credential Council

Cloud Computing
Professional Cloud Administrator (GKPCA)
Professional Cloud Developer (GKPCD)
Professional Cloud Security Manager (GKPCS)
Professional Cloud Solutions Architect (GKPCSA)
Professional Cloud Service Manager (GKPCSM)

EC-Council

Security
Certified Ethical Hacker (CEH)

Global Knowledge

Applications Development & Programming
Essential Entity Framework (GK0772)
Guerrilla Modern Web Development (GK0776)
MongoDB for .NET Developers (GK0778)
Essential Node.js (GK0787)
Essential BizTalk (GK0903)
Effective Modern C++ for C++ Programmers (GK2348)
Essential JavaScript (GK2349)
The Swift Programming Language (GK2350)
Cloud Computing
Cloud Workload Planning (GK6033)
Desktop Applications
Understanding Networking Fundamentals (GK3150)
CISSP Certification Preparation (GK9840)
Software Development
1 Day of Debugging (GKDEBUGGING)
Design Patterns in .NET (GKDESIGN)
1 Day of Threading (GKTHREADING)

Google

Cloud Computing
Architecting with Google Cloud Platform: Infrastructure (GO5973)
Data Engineering on Google Cloud Platform (GO5975)
From Data to Insights with Google Cloud (GCPBID) (GO6589)
Google Cloud Platform Fundamentals (CP100A) (GO8324)
Google Cloud Platform Big Data And Machine Learning Fundamentals (CPB100) (GO8325)
Developing Solutions for Google Cloud Platform (CPD 200) (GO8326)
Google BigQuery for Data Analysts (CPB 200) (GO8327)
Google Cloud Platform for Systems Operations Professionals (CPO 200) (GO8328)

Hewlett Packard

Business Analysis
Using and Configuring Process Designer 9.x (PD370)
Database Management & Development
Universal Discovery 10.x Essentials (UD120) (00886718)
Network Management
Application Performance Management 9.x Essentials (BSM120)
Service Manager 9.x Technical Configuration (SM150)
Service Manager 9.x Technical Configuration (SM150)
Operating Systems
HP IDOL Essentials (IDOL120)
Routing & Switching
General HP course (GKHP)
HP FlexNetwork Fundamentals (00870186) (H4C81S)
Servers & Applications
HP IDOL Essentials (IDOL120)
HP IDOL Advanced (IDOL350)
Operations Manager i Software 10.x Essentials (OMI120)
Unified Functional Testing 12.x Essentials (UFT120)
Service Management
Asset Manager Software Essentials (ACSE)
Asset Manager Software Modules (ACSM)
Asset Manager Software Tailoring (ACST)
Application Performance Management 9.x Essentials (BSM120)
Application Performance Management 9.x Essentials (BSM120)
Connect-IT 9.x Software Essentials (CIT120) (CIT-CSE)
SiteScope 11.x Essentials (SS120) (HP-SS)
HP IDOL Essentials (IDOL120)
LoadRunner Essentials (LR120) (LRWS)
Network Automation 10.x Essentials (NA120) (NA)
Network Node Manager i Software 10.x Essentials (NNMS-E)
Operations Manager i Software 10.x Essentials (OMI120)
Operation Orchestration 10.x Flow Development (OO220) (OO)
Operations Manager 9.x for Unix/Linux Administrations Essentials (OS-UNIX1)
Using and Configuring Process Designer 9.x (PD370)
PPM Center 9.x Advanced (PPM350) (PPM-AC)
PPM Center 9.x Essentials (PPM120) (PPM-BC)
PPM Center 9.x Deployment Management (PPM340) (PPM-DEP)
Server Automation 10.x Essentials (SA)
Managing Storage Essentials 9.x (SE120) (SE)
Service Manager 9.x Technical Configuration (SM150)
Service Manager 9.x Advanced (SM350)
Service Manager Request Management (SM-R)
Universal CMDB Essentials (UCMDB)
Software Development
HP IDOL Essentials (IDOL120)

IAPP

Security
Certified Information Privacy Manager (CIPM)
Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/EU) (CIPPE)
Certified Information Privacy Professional and Manager prep course (CIPPE-CIPM)
Certfied Information Privacy Professional and Technologist prep course (CIPPE-CIPT)

IBM

CICS
CICS V5.3 Fundamentals (WM806G)
CICS V5.3 Systems Tailoring and Administration (WM816G)
CICS V5 Fundamentals (WM851G)
CICS V5 Fundamentals (WM852G)
CICS V5 CICSPlex System Manager Administration (WM855G)
CICS V5 Advanced Application Development for SOA and Web Services (WM875G)
Innovative CICS System Programming - Implementing Mobile Apps with CICS (WM891G)
Cloud & Smarter Infrastructure
What’s New in POWER8 and AIX - Fall 2016 (AN105G)
Implementing AIX 7 Security (AN58G)
Design and Deploy Full-Stack Cloud Environments with IBM UrbanCode Deploy (CQ401G)
Watson Explorer Foundational Components (v11) (O3100G)
Watson Explorer Analytical Components (v11) (O3110G)
IBM Tivoli System Automation for z/OS 3.4 Introduction and Operations (SM926G)
IBM Tivoli System Automation for z/OS 3.4 Implementation and Administration (SM936G)
IBM Tivoli SA for Multiplatforms 3.2.1: Installation and Administration (SM952G)
DFSMS/MVS Implementation (SS84G)
DFSMShsm Implementation (SS86G)
IBM Tivoli Monitoring 6.3 Fundamentals (TM023G)
IBM Tivoli Monitoring 6.3 Advanced Adminstration (TM063G)
IBM Monitoring 8.1.1 Implementation and Administration (TM065G)
IBM Tivoli Workload Scheduler for z/OS 9.2 Scheduling and Operations (TM405G)
IBM TCAM for Transactions 7.3 Implementation and Administration (TM662G)
Application Performance Management 8.1.1 - APM and Application Diagnostics FundamentalsApplication Performance Management 8.1.1 - APM and Application Diagnostics Fundamentals (TM670G)
IBM Monitoring 8.1.3 Implementation and Administration (TM673G)
IBM Tivoli Composite Application Manager for AD 7.1 Usage (TM690G)
IBM Tivoli Netcool/OMNIbus 8.1 Installation and Configuration (TN025G)
IBM Tivoli Netcool/OMNIbus 8.1 Administration and Maintenance (TN035G)
IBM Tivoli Netcool/Impact 7.1 Administration and Implementation (TN045G)
IBM Tivoli Network Manager IP Edition 4.2 Operations and Administration (TN325G)
IBM Netcool Operations Insight 1.4 - Implementation and Configuration (TN521G)
IBM Operations Analytics Predictive Insights 1.3.3 Implementation and Configuration (TN612G)
IBM Operations Analytics Log Analysis 1.3 Administration (TN630G)
IBM Operations Analytics Log Analysis: Scalable Collection Architecture (TN631G)
Jazz for Service Management 1.1 Dashboarding Made Simple (TN700G)
IBM Control Desk 7.6 Foundations (TP351G)
IBM SmartCloud Control Desk 7.5 Configuration, Change and Release Management Fundamentals (TP370G)
IBM SmartCloud Control Desk 7.5 IT Asset Management Fundamentals (TP380G)
IBM Maximo Asset Management 7.5 Fundamentals (TR571G)
Tivoli's Process Automation Engine 7.5 Fundamentals (TR711G)
IBM Spectrum Control 5.2.6 Daily Operations and Provisioning (TS114G)
IBM Tivoli Storage Productivity Center 5.2.3 Cognos Reporting (TS115G)
IBM Spectrum Protect 7.1.6 Advanced Administration, Tuning, and Troubleshooting (TS625G)
IBM Tivoli Storage Manager for Virtual Environments 7.1 (TS632G)
IBM Tivoli Monitoring 6.3 for Implementers (TV355G)
IBM Tivoli Monitoring 6.2 Historical Reporting and Data Collection (TV372G)
IBM Tivoli Monitoring 6.2.1 Agent Builder (TV382G)
IBM Agent Builder 6.3.1 (TV383G)
IBM Tivoli Workload Scheduler 9.2 Operations and Scheduling (TX305G)
IBM Tivoli Workload Scheduler 9.2 Administration (TX315G)
IBM Workload Scheduler 9.3 Operations and Scheduling (TX317G)
IBM Tivoli NetView for z/OS 6.1 Fundamentals (TZ203G)
IBM Tivoli NetView for z/OS 6.1 Automation (TZ213G)
IBM Tivoli NetView for z/OS 6.1 REXX (TZ223G)
IBM Tivoli NetView for z/OS 6.1 PIPEs (TZ233G)
IBM Tivoli NetView for z/OS 6.1 (TZ243G)
Cluster Software
PowerHA SystemMirror 7 Planning, Implementation, Customization and Basic Admin (AN61G)
PowerHA 7 Additional Configurations (AN62G)
PowerHA SystemMirror 7 Migration (AN65G)
PowerHA SystemMirror 7 Problem Determination (AN66G)
PowerHA SystemMirror 7.1 Planning and Implementation (AN67G)
PowerHA SystemMirror 7.1: Customization and Basic Administration (AN68G)
Cognos
IBM Cognos ICM: Building Reports (v9.0) (1R119G)
IBM Cognos ICM: Building the Model (v10) (1R216G)
Essentials for IBM Cognos BI: Supplement for Metadata Modelers (V10.2.2 (B5A05G)
IBM Cognos Administratin: Architecture and Logging (v10.2.2) (B5A19G)
IBM Cognos Framework Manager: Design Metadata Models (v10.2.2) (B5A52G)
IBM Cognos BI Administration (v10.2.2) (B5A55G)
IBM Cognos Report Studio: Author Professional Reports Fundamentals (v10.2.2) (B5A58G)
Essentials for IBM Cognos Analytics: Supplement for Metadata Modelers (v11.0) (B6005G)
Overview of IBM Cognos Analytics (v11.0) (B6008G)
IBM Cognos Framework Manager: Design Metadata Models (v11.0) (B6052G)
IBM Cognos Analytics - Enterprise Administration (v11.0) (B6055G)
IBM Cognos Analytics - Author Reports Fundamentals (v11.0) (B6058G)
IBM Cognos Analytics - Author Reports Advanced (v11.0) (B6059G)
IBM Cognos Analytics - Author Reports with Multidimensional Data (V11.0) (B6061G)
IBM Cognos Cube Designer - Design Dynamic Cubes (v11.0) (B6063G)
Essentials for IBM Cognos Analytics (v11.0) (B6070G)
IBM Cognos Analytics - Author Active Reports (v11.0) (B6098G)
IBM Cognos TM1: Design and Develop Models (v10.2) (P8252G)
IBM Cognos TM1: Administer the Technical Environment (v10.2) (P8255G)
IBM Cognos TM1: Analyze and Share Data (v10.2) (P8257G)
IBM Cognos TM1: What's New (v10.2) (P8258G)
IBM Cognos TM1: Create Scorecards (v10.2) (P8259G)
IBM Cognos TM1: Design and Develop Models in Architect (v10.2) (P8261G)
Collaboration Solutions
Exploring New Features in IBM Lotus Domino 8.5 Administration (D8730G)
IBM Lotus Domino 8.5.x Help Desk Troubleshooting (D8L36G)
Fundamentals of IBM Lotus Domino 8.5.1 Application Development (D8L51G)
Developing IBM Lotus Domino 8.5.2 Applications: Intermediate XPage Design (D8L53G)
Developing IBM® Lotus® Domino® 8.5.2 Applications: Advanced XPage Design (D8L54G)
Modernizing IBM Lotus Domino 8.5.2 Applications (D8L56G)
IBM Lotus Domino 8.5 System Administration Fundamentals (D8L75G)
Building the IBM Lotus Domino 8.5 Infrastructure (D8L76G)
Managing IBM Lotus Domino 8.5 Servers and Users (D8L77G)
IBM Lotus Domino 8.5 System Administration Bootcamp (D8L89G)
IBM Domino 9 Administration Fundamentals (ND900G)
Commerce
IBM Sterling Connect Direct for Unix V4.2.0 (6C02G)
IBM Sterling Connect:Direct for Windows Fundamentals (6C03G)
IBM Sterling Connect:Direct for Windows 4.7 - Secure Plus Configuration by using SSL (6C06G)
IBM Sterling Connect:Direct for z/OS v5.2.0 Fundamentals (6C07G)
IBM® Sterling B2B Integrator Workshop (6F01G)
IBM Sterling B2B Integrator Advanced Business Process Modelling (6F100G)
IBM® Sterling File Gateway Managing Sterling File Gateway (6F86G)
IBM Sterling B2B Integrator Fundamentals (6F87G)
IBM Sterling B2B Integrator Data Mapping and EDI Processing (X12) v5.2.6.1 (6F88G)
IBM Sterling B2B Integrator Administration and Tuning v5.2.6.1 (6F89G)
IBM Sterling Order Management (V9.5) Configuring Participant Modeling, Process Modeling, and User Security (6F91G)
IBM Sterling Order Management (V9.5 Configuring Item and Pricing (6F92G)
IBM Sterling Order Management (V9.5) Extending the Application (6F94G)
IBM Sterling Secure Proxy Technical Fundamentals v3.4.2 (6F99G)
IBM Transformation Extender Fundamentals (6J03G)
IBM Sterling eCommerce Essentials (6T400G)
IBM Sterling B2B Integrator Fundamentals (6T611G)
IBM Sterling Selling Suite Visual Modeler Fundamentals (6T853G)
Enterprise Content Management
IBM FileNet Content Manager 5.2: System Implementation and Administration (F115G)
IBM FileNet P8 Platform 5.0: System Implementation and Administration (F142G)
IBM FileNet Content Manager 5.0: Java API Programming (F143G)
IBM Case Foundation (Formerly FileNet BPM) 5.0: Administration (F144G)
IBM Case Foundation (Formerly FileNet BPM) 5.0: Process Design (F145G)
IBM Case Foundation (Formerly FileNet BPM) 5.0: Java API Programming (F156G)
IBM Datacap 8.1 Introduction (F165G)
IBM Datacap Taskmaster 8.1: Configuration and Implementation (F168G)
IBM Datacap Taskmaster 8.1: Administration (F187G)
IBM FileNet P8 Platform 5.2: Installation (F211G)
IBM Case Manager 5.2: Introduction to Case Manager (F215G)
IBM Case Manager 5.2: Security (F216G)
IBM Case Manager 5.2: Customize & Extend the Features (F217G)
IBM Case Manager 5.2: Integrating with Analytic Tools (F218G)
IBM Case Manager 5.2: Solution Implementation (F219G)
IBM Datacap 9.0: Introduction (F220G)
IBM Datacap 9.0: Application Builder FastDoc Form (F221G)
IBM Datacap 9.0: Application Builder FastDoc Learning (F222G)
IBM Datacap 9.0: System Configuration (F224G)
IBM Datacap 9.0: System Administration (F225G)
IBM StoredIQ 7.6: Core Skills (F226G)
IBM Case Foundation 5.2.1: Introduction (F230G)
IBM Case Foundation 5.2.1: Configure the Workflow System (F231G)
IBM Case Foundation 5.2.1: Workflow Security (F232G)
IBM Case Foundation 5.2.1: Maintain the Workflow System (F233G)
IBM Case Foundation 5.2.1: Manage Work in Progress (F234G)
IBM Case Foundation 5.2.1: Component Integration (F236G)
IBM Case Foundation 5.2.1: Migrating & Deploying Applications (F237G)
IBM Case Foundation 5.2.1 - Workflow Design Essentials (F239G)
IBM Case Foundation 5.2.1 - Routing Work (F240G)
IBM Case Foundation 5.2.1 - Administration (F247G)
IBM Datacap 9.0.1 - Introduction (F251G)
IBM Datacap 9.0.1: FastDoc Local Mode (F252G)
IBM Datacap 9.0.1: FastDoc Server Mode (F253G)
IBM Datacap 9.0.1 FastDoc Multi-Page Document (F254G)
IBM Datacap 9.0.1: Datacap Studio (F255G)
IBM Datacap 9.0.1 - Datacap Configuration (F256G)
IBM Datacap 9.0.1 - Datacap Navigator Configuration (F257G)
IBM Datacap 9.0.1 - Administration (F258G)
IBM Content Navigator 2.0.3.6 - Entry Templates (F274G)
IBM Content Navigator 2.0.3.6 - Customize a Desktop (F275G)
IBMContent Navigator 2.0.3.6 Administration (F278G)
IBM FileNet Content Manager 5.2.1 - Build a FileNet Content Repository (F281G)
IBM FileNet Content Manager 5.2.1 - Security (F283G)
IBM FileNet Content Manager 5.2.1: Administration (F288G)
Storage Area Networking Fundamentals (SN71G)
Storage Management Fundamentals (SS06G)
IBM FlashSystem V9000 Storage Implementation (SSFS3G)
Enterprise Marketing Management
IBM FileNet Content Manager 5.2.1 - Migrate Applications (F285G)
ExperienceOne
IBM Tealeaf Administration and Maintenance Workshop 8.8 (9F07G)
IBM Tealeaf 8.8 Fundamentals (9F09G)
IBM Tealeaf Customer Experience 8.8 Events and Reports (9F10G)
IBM Tealeaf 8.8 Advanced Reports and Dashboards (9F11G)
IBM Tealeaf 9.0 Fundamentals (9F23G)
IBM Tealeaf CX Mobile 9.0.1: Analyze Customer Mobile Experience (9F24G)
IBM Tealeaf Customer Experience 9.0.1 Events and Reports (9F25G)
IBM Tealeaf Customer Experience 9.0.1 Advanced Reports and Dashboards (9F26G)
IBM Tealeaf Customer Experience 9.0.1 Administration and Maintenance Workshop (9F27G)
IBM Tealeaf Customer Experience on Cloud Analyst Best Practices (9F39G)
IBM Tealeaf Customer Experience on Cloud Overstat (9F52G)
IBM Building Campaigns 9x (9U01G)
IBM Campaign 9.x Administration (9U05G)
IBM Marketing Operations 9.x: Marketing Contributor (9U11G)
IBM Marketing Operations Administration (9U13G)
IBM Campaign Advanced Techniques 9.x (9U21G)
IBM Interact Building Interactive Campaigns 9.1.x (9U29G)
IBM Interact 9.1.x Advanced Topics (9U30G)
Working with IBM® Opportunity Detect 9.1.x (9U31G)
IBM Campaign 10.x Fundamentals (9U33G)
IBM Operating Systems
AIX Basics (AN10G)
Power Systems for AIX II: AIX Implementation and Administration (AN12G)
AIX Jumpstart for UNIX Professionals (AN14G)
Power Systems for AIX III: Advanced Administration and Problem Determination (AN15G)
AIX Workload Partitions Installation and Management (AN17G)
Korn and Bash Shell Programming (AN202G)
PERL Programming for Open Systems (AN203G)
TCPIP for AIX Administrators (AN21G)
AIX Network Installation Manager (NIM) I: Concepts and Configuration (AN22G)
Power Systems for AIX - Virtualization I: Implementing Virtualization (AN30G)
Power Systems for AIX - Virtualization II: Advanced PowerVM and Performance (AN31G)
Power Systems for AIX III: Virtualization - Implementing Shared Storage Pools (AN32G)
Implementing PowerVM Live Partition Mobility (AN33G)
PowerHA SystemMirror 6.1 Planning, Implementation and Administration (AN41G)
PowerHA SystemMirror 6.1 Migration, Extended Configuration and PD (AN42G)
AIX SAN Management I: Administration (AN49G)
Power Systems for AIX IV: Performance Management (AN51G)
Advanced Tools for AIX Performance Analysis (AN52G)
Implementing AIX Security Features (AN57G)
RPG IV Programming Fundamentals Workshop for IBM i (AS06G)
RPG IV Programming Advanced Workshop for i (AS10G)
System Operator Workshop for IBM i (AS24G)
Advanced System Operator for System i (AS27G)
BRMS for IBM i (AS28G)
PowerVM on IBM i - I: Implementing Virtualization and LPAR (AS5EG)
PowerVM on IBM i - II: Advanced Topics and Performance - ILO (AS5FG)
Linux Basic and Installation (LX02G)
Power Systems Running Linux: Red Hat Storage Management (PowerVM base) (LX032G)
Linux System Administration (LX03G)
Power Systems Running Linux: Ubuntu Storage Management (PowerVM base) (LX042G)
Power Systems Running Linux: SUSE Storage Management (PowerVM base) (LX052G)
Linux Jumpstart for UNIX System Administrators (LX15G)
Introduction to IBM i for New Users (OE98G)
System Administration and Control for System i (OL19G)
Control Language Programming for IBM i (OL20G)
IBM i - System i Work Management, Tailoring and Basic Tuning (OL23G)
Accessing the IBM i Database Using SQL (OL37G)
Developing System i Applications Using SQL (OL38G)
IBM i Technical Introduction (OL4AG)
Hardware Management Console (HMC) for Power System with IBM i (OL52G)
System i DB2 Universal Database Coding (DDS) and Implementation (OL62G)
Performance Analysis and Capacity Planning for IBM i (OL66G)
What's new in IBM i V7R2 and IBM POWER8 Systems (OS019G)
What's New in IBM i 7.3 and IBM POWER8 Systems (OS020G)
IBM Cloud PowerVC Manager Implementation - Getting Started with Private Cloud for PowerVM Administrators (QZC20G)
IBM Cloud Manager with OpenStack on IBM z VM (QZM10G)
IBM PowerVC Basics - Advanced virtualization for PowerVM Administrators (QZP10G)
Info Mgmt
DB2 Family Fundamentals (CE031G)
IBM DB2 SQL Workshop (CE121G)
IBM DB2 SQL Workshop for Experienced Users (CE131G)
DB2 10 for LUW: Basic Administration for AIX (CL213G)
DB2 10.5 Administration Workshop for Windows (CL235G)
DB2 10.5 for LUW Multiple Partition DBA Workshop (CL241G)
DB2 10 for LUW: Basic Administration for Linux and Windows (CL2X3G)
DB2 for LUW Performance Tuning and Monitoring Workshop (CL413G)
DB2 LUW Performance Tuning/Monitoring for Single/Multiple Partition DBs (CL443G)
Implementation and Use of DB2 BLU Acceleration (CL450G)
DB2 10.5 for LUW Advanced Database Administration with DB2 BLU Acceleration (CL463G)
IBM DB2 10.1 for Linux, UNIX, and Windows Quickstart for Experienced Relational DBAs (CL484G)
DB2 10.5 for Linux, UNIX, and Windows Quickstart for Experienced Relational DBAs (CL485G)
DB2 10 for LUW Advanced Database Recovery (CL493G)
DB2 10.5 pureScale Implementation and Control for DB2 LUW Administrators (CL801G)
IMS Fundamentals (CM01G)
IMS Transaction Manager Application Programming (CM18G)
IMS Database Recovery Control (DBRC) (CM20G)
IBM Introduction to DB2 for z/OS for Systems and Operations Personnel (CV021G)
New Functions and Features in DB2 11 for z/OS Workshop (CV320G)
DB2 11 for z/OS Application Programming Workshop (CV722G)
DB2 11 for z/OS Database Administration Part 1 (CV832G)
DB2 10 for z/OS Database Administration Part 2 (CV842G)
DB2 11 for zOS Database Administration Workshop Part 2 (CV843G)
DB2 10 for z/OS System Administration (CV851G)
DB2 11 for z/OS System Administration (CV852G)
DB2 11 for z/OS Implementation Workshop (CV862G)
DB2 10 for z/OS Utilities for Database Administrators (CV871G)
DB2 11 for z/OS Application Performance and Tuning (CV963G)
Using IBM InfoSphere Optim Solutions on Distributed Platforms (DT225G)
InfoSphere Optim Test Data Management and Data Masking on z/OS (DT812G)
IBM BigInsights Overview (DW601G)
IBM Open Platform with Apache Hadoop (DW606G)
IBM Big Insights Foundation (DW613G)
IBM BigInsights Big SQL (DW633G)
BigInsights Analytics for Business Analysts (DW643G)
IBM BigInsights BigSheets (DW644G)
InfoSphere BigInsights Analytics for Programmers (DW653G)
IBM BigInsights Text Analytics (V4) (DW654G)
Programming for InfoSphere Streams V4 with SPL (DW724G)
Administration of IBM Streams v4.0 (DW732G)
IBM Informix 11.7 Database Administration (IX222G)
IBM Fast Path to Informix for Experienced Relational Database Administrators (IX480G)
IBM Informix 11.7 System Administration (IX812G)
Data Replication Essentials (KM001G)
IBM InfoSphere Data Replication - InfoSphere Change Data Capture Essentials (KM020G)
IBM InfoSphere DataStage Essentials (v11.5) (KM204G)
IBM InfoSphere QualityStage Essentials 11.3 (KM213G)
IBM InfoSphere Advanced DataStage - Parallel Framework v11.5 (KM404G)
IBM InfoSphere Advanced QualityStage V11.5 (KM413G)
IBM InfoSphere DataStage v11.5 - Advanced Data Processing (KM423G)
IBM InfoSphere Information Server Administration V9.1 (KM502G)
IBM InfoSphere Information Server Administration - Administrative Tasks V11.3 (KM510G)
IBM InfoSphere IS Administration - DataStage Engine Administration (v11.3) (KM520G)
IBM InfoSphere Information Governance Catalog v11.5 - Building the Governance Catalog (KM614G)
IBM InfoSphere Information Governance Catalog v11.5 - Understanding Your Information Assets (KM624G)
IBM InfoSphere FastTrack Essentials V9.1 (KM632G)
IBM InfoSphere Information Analysis 9.1 (KM802G)
IBM InfoSphere Information Analyzer Essentials 11.3 (KM803G)
z/OS VSAM and Access Method Services (SS83G)
IBM Security zSecure RACF Management Workshop (TK253G)
IBM AppScan Enterprise Foundations (TK301G)
IBM Access Manager Federated Single Sign-on (TW066G)
IBM Security Directory Suite Foundations (TW070G)
IBM Identity Manager Foundations (TW254G)
InfoSphere MDM Virtual Foundation v11.4 (ZZ720G)
InfoSphere MDM Algorithms v11 (ZZ780G)
InfoSphere MDM Architecture v11 (ZZ820G)
InfoSphere Master Data Management Workbench v11 (ZZ840G)
InfoSphere BigMatch for Hadoop (v11.4) (ZZ850G)
Virtual Module Algorithms for InfoSphere MDM v11 (ZZ880G)
InfoSphere MDM Domain v11.4 (ZZ930G)
Physical Module Algorithms for InfoSphere MDM V11 (ZZ981G)
IP&S
InfoSphere MDM Algorithms v11 (ZZ780G)
InfoSphere MDM Architecture v11 (ZZ820G)
InfoSphere Master Data Management Workbench v11 (ZZ840G)
MobileFirst Platform
DB2 LUW 11.1 New Features and Database Migration (CL315G)
Netezza
IBM BigInsights Overview (DW601G)
IBM Open Platform with Apache Hadoop (DW606G)
IBM BigInsights Big SQL (DW633G)
IBM BigInsights BigSheets (DW644G)
Other Software
Migrating applications to the cloud (CK100G)
Integrating Bluemix Applications with On-Premises Resources (CK101G)
Developing Cloud-Native Applications for Bluemix (CK102G)
Mobile Application Management and System Administration with IBM MobileFirst Platform Foundation V8 (CK503G)
Platform Computing
IBM Spectrum LSF Basic Configuration and Administration for Linux (H010G)
IBM Platform LSF 9.1 Advanced Configuration and Administration for Linux (H023G)
IBM Platform Process Manager (H043G)
IBM Platform Report Track Monitor (RTM) 9.1.2 (H044G)
IBM Platform Application Center (H046G)
IBM Platform Symphony 6.1 Basic Administration for Linux (H050G)
IBM Platform Symphony 6.1 Advanced Administration for Linux (H052G)
IBM Platform Symphony 6.1 Application Programming for Linux (H062G)
IBM Platform High Performance Computing (HPC) 4.1.1 (H080G)
Power Systems
Power Systems and AIX Differences Workshop (AN08G)
POWER8 and AIX Enhancements (AN101G)
POWER8 and AIX Enhancements Workshop (AN102G)
What's New in POWER8 and AIX 7.2 - 4Q 2015 (AN103G)
Apache Hadoop Fundamentals on Power Systems (QZD10G)
Implementing SAP HANA on IBM Power Systems (QZD20G)
PureData
IBM BigInsights Overview (DW601G)
IBM Open Platform with Apache Hadoop (DW606G)
IBM BigInsights Big SQL (DW633G)
IBM BigInsights BigSheets (DW644G)
PureSystems
IBM PureData System for Analytics Administration (DW575G)
IBM PureData System for Analytics Programming and Usage (DW585G)
Rational
Essentials of IBM UrbanCode Release 6.2 (CQ450G)
IBM Rational DOORS Practitioner, V9.4 (QN114G)
Customizing DOORS Using DXL V9.3 (QN118G)
IBM Rational DOORS Foundation, V9.4 (QN164G)
Essentials of IBM Rational DOORS Next Generation V5.0 (QN171G)
Essentials of IBM Rational Rhapsody v8.1 for System Engineers (QQ144G)
Configuring Projects in IBM Rational Team Concert V4.0 (RS727G)
Developing Software with IBM Rational Team Concert V4.0 (RS842G)
Developing Software with IBM Rational Team Concert v4.0.4 (RS843G)
Test Management with IBM Rational Quality Manager V4.0 (RT273G)
Testing with IBM Rational Quality Manager V4.0 (RT283G)
Administering IBM Rational Quality Manager V4.0.4 Projects (RT294G)
WebSphere Application Server V9 Administration (WA590G)
Agile Planning and Tracking with IBM CLM V6 (WS600G)
Jazz Team Server V6 Administration (WS605G)
Managing IBM PureApplication System V2.1 Resources (WX918G)
Mobile Application Development with IBM MobileFirst Platform Foundation V8 (WY502G)
Security Systems
IBM Security QRadar SIEM Foundations (BQ102G)
IBM Security QRadar SIEM Advanced Topics (BQ132G)
IBM Security QRadar SIEM Administration (BQ150G)
Security Intelligence Fundamentals (BQ600G)
IBM Security SiteProtector System: Basic Implementation and Administration (IS604G)
IBM Security Network Protection Administration and Configuration (IS671G)
IBM BigFix Platform Foundations (IS720G)
IBM BigFix Content Development (IS730G)
IBM Security zSecure Audit Rule-based Compliance Evaluation and Customization (TK273G)
IBM Security AppScan Standard Fundamentals (TK401G)
IBM Security Directory Integrator Administration and Deployment (TW093G)
IBM Identity Governance and Intelligence Foundations (TW400G)
Smarter Cities
Fundamentals of IBM Cúram SPM Platform for Developers 6.0.5 (9D44G)
Fundamentals of the IBM Cúram SPM Platform for Business Analysts 6.0.5 (9D47G)
IBM Curam Express Rules for Developers (9D51G)
SoftLayer
IBM Bluemix Infrastructure Fundamentals (GK5947)
SPSS
Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Mining (v18) (0A007G)
Clustering and Association Modeling Using IBM SPSS Modeler (v18) (0A047G)
Advanced Data Preparation Using IBM SPSS Modeler (v18) (0A057G)
Predictive Modeling for Categorical Targets Using IBM SPSS Modeler (v18) (0A0U7G)
Predictive Modeling for Continuous Targets Using IBM SPSS Modeler (v18) (0A0V7G)
Data Management and Manipulation Using IBM SPSS Statistics (v24) (0G525G)
Introduction to IBM SPSS Collaboration and Deployment Services (v8) (0S006G)
Introduction to Analytical Decision Management (v18) (0S114G)
IBM Cognos Report Studio: Author Professional Reports Advanced (v10.2.2) (B5A59G)
IBM Cognos Report Studio: Author Reports with Multidimensional Data (v10.2.2) (B5A61G)
IBM Cognos Cube Designer: Design Dynamic Cubes (v10.2.2) (B5A63G)
Essentials for IBM Cognos BI (v10.2.2) (B5A70G)
IBM Cognos Workspace Advanced: Author Self-Service Reports (v10.2.2) (B5A81G)
IBM Cognos Transformer: Design OLAP Models (v10.2.2) (B5A82G)
IBM Cognos Report Studio: Author Active Reports (v10.2.2) (B5A98G)
IBM Planning Analytics: Design and Develop Models in Architect (v2.0) (P8361G)
STG - System Z
IMS Database Performance and Tuning (CM30G)
System Storage
IBM Spectrum Scale Basic Administration for Linux (H005G)
IBM Spectrum Scale Advanced for Linux (H006G)
IBM Platform Symphony 6.1 Basic Administration for Linux (H050G)
SAN Volume Controller (SVC) V6 Planning and Implementation Workshop (SNV1G)
Introduction to Storage (SS01G)
IBM Tape Encryption Implementation (SS27G)
TS3500 Tape Library Architecture and Implementation – Open Systems and System z (SS28G)
Introduction to IBM Spectrum Accelerate (SSC30G)
IBM Storwize V7000 Implementation Workshop (SSE1G)
IBM DS8000 Implementation Workshop for Open Systems (SSF0G)
IBM DS8000 Implementation Workshop for System z (SSF1G)
IBM Flash Storage Fundamentals (SSFS1G)
IBM Spectrum Protect 7.1.4 Implementation and Administration (TS615G)
Unica
IBM Interact Building Interactive Campaigns 9.1.x (9U29G)
IBM Interact 9.1.x Advanced Topics (9U30G)
Virtualization software
Power Systems for AIX I: LPAR Configuration and Planning (AN11G)
Watson Group
IBM Cúram Social Program Management (SPM) 6.x Technical Overview (9D63G)
Websphere
Commerce Composer Functionality for WebSphere Commerce V 7 for Feature Pack 7 (6G02G)
IBM WebSphere Commerce v8 - Management Center Customization (6G70G)
IBM WebSphere Commerce V7 System Administration (6T223G)
Programming Essentials for IBM WebSphere Commerce V7 Customization (6T225G)
Advanced Programming topics for IBM WebSphere Commerce V7 Customization (6T226G)
IBM WebSphere Commerce V7 Management Center Functionality for Feature Pack 5 (6T231G)
IBM BigInsights Overview (DW601G)
IBM Open Platform with Apache Hadoop (DW606G)
IBM BigInsights Big SQL (DW633G)
IBM BigInsights BigSheets (DW644G)
Administering WebSphere Application Server Liberty Profile V9 (WA190G)
WebSphere Application Server V8.5 Administration (WA585G)
WebSphere Application Server V8.5.5 Problem Determination (WA591G)
WebSphere Application Server V9 Administration in a Federated Environment (WA599G)
WebSphere Application Server V8.5 Scripting and Automation (WA680G)
WebSphere Application Server V8.5.5 Performance Tuning (WA815G)
WebSphere Application Server V8.5.5 Administration (WA855G)
WebSphere Application Server V8.5, using Intelligent Management (WA880G)
Developing Rule Solutions in IBM WebSphere Operational Decision Management V8.5 (WB383G)
Developing Rule Solutions in IBM Operational Decision Manager V8.6 (WB390G)
Managing Decisions in IBM Operational Decision Manager V8.6 (WB391G)
Administering IBM Operational Decision Manager V8.7.1 (WB393G)
Developing Rule Solutions in IBM Operational Decision Manager V8.8 (WB395G)
Developing Solutions with IBM Decision Server Insights V8.8 (WB399G)
Developing Rule Solutions in IBM Operational Decision Manager V8.9 (WB400G)
Developing Applications for IBM WebSphere Enterprise Service Bus V7 (WB713G)
WebSphere Enterprise Service Bus V7.0 Administration (WB723G)
Developing Applications for IBM WebSphere Enterprise Service Bus V7.5 (WB753G)
Process Modeling with IBM Business Process Manager Standard V8.5 (WB807G)
Process Implementing with IBM Business Process Manager Standard V8.5 - I (WB808G)
Process Implementing with IBM Business Process Manager Standard V8.5 - II (WB809G)
Administration of IBM Business Process Manager Standard V8.5 (WB812G)
Process Modeling with IBM Business Process Manager Standard V8.5.5 (WB813G)
Process Implementing with IBM Business Process Manager Standard V8.5.5 - I (WB814G)
Process Implementing with IBM Business Process Manager Standard V8.5.5 - II (WB815G)
Process Modeling with IBM Business Process Manager Standard-Adv V8.5.6 (WB818G)
Process Implementing with IBM Business Process Manager Standard/Adv V8.5.6 - II (WB820G)
Administration of IBM Business Process Manager Standard V8.5.6 (WB821G)
Process Modeling with IBM Business Process Manager Standard V8.5.7 (WB822G)
Process Implementing with IBM Business Process Manager Standard V8.5.7 - I (WB823G)
Process Implementing with IBM Business Process Manager Standard V8.5.7 - II (WB824G)
Developing Applications in IBM Business Process Manager Advanced V8.5 -I (WB855G)
Developing Applications in IBM Business Process Manager Advanced V8.5.5 (WB857G)
Developing Applications in IBM Business Process Manager Advanced V8.5.5 - II (WB858G)
Developing Applications in IBM Business Process Manager Advanced V8.5.6 - I (WB859G)
Developing Applications in IBM Business Process Manager Advanced V8.5.7 - I (WB860G)
Administration of IBM Business Process Manager Advanced V8.5 (WB867G)
IBM Business Process Manager V8.5 Performance and Tuning (WB868G)
IBM Business Process Manager V8.5 Problem Determination (WB869G)
Administration of IBM Business Process Manager Advanced V8.5.7 (WB871G)
Developing Applications with IBM Business Monitor V8.5.5 (WB895G)
Developing REST APIs with Node.js for IBM Bluemix (WD102G)
Managing and Deploying APIs with IBM API Connect (WD502G)
Accelerate, Secure and Integrate with IBM DataPower v7.1 (WE711G)
Administration of IBM WebSphere DataPower Gateway V7 (WE720G)
Supporting REST and JOSE in IBM DataPower Gateway V7.5 (WE752G)
Technical Introduction to IBM MQ (WM103G)
IBM MQ V9 System Administration (using Windows for labs) (WM153G)
IBM MQ V9 System Administration (using Linux for labs) (WM154G)
IBM MQ V8 System Administration (using Windows for labs) (WM207G)
IBM MQ V8 System Administration (using Linux for labs) (WM209G)
IBM MQ V8 Advanced System Administration (Distributed) (WM212G)
Designing, Implementing, and Managing IBM MQ V8 Clusters (WM252G)
Designing, Implementing, and Managing IBM MQ V9 Clusters (WM253G)
IBM MQ V8 System Administration for z/OS (WM302G)
IBM MQ V8 Advanced System Administration for zOS (WM312G)
IBM MQ V8 Application Development (Windows Labs) (WM507G)
IBM MQ V8 Application Development (with Linux Labs) (WM508G)
IBM MQ V9 Application Development (Windows Labs) (WM513G)
IBM Integration Bus V10 System Administration (WM646G)
IBM Integration Bus V10 Application Development I (WM666G)
IBM Integration Bus V10 Application Development II (WM676G)
CICS V5.3 CICSPlex System Manager Administration (WM856G)
Advanced IBM Web Content Manager 8.5 (WP490G)
Developing Applications with IBM Forms Experience Builder (WP860G)
zSeries
Effective RACF Administration (BE87G)
TCP/IP for z/OS Implementation Workshop (CB69G)
An Introduction to the z/OS Environment (ES05G)
z/OS JCL and Utilities (ES07G)
Fundamental System Skills in Z/OS (ES10G)
z/OS Facilities (ES15G)
Basics of z/OS RACF Administration (ES19G)
z/OS System Services Structure (ES20G)
IBM System z Hardware Management Console (HMC) Operations (ES24G)
SMP/E for z/OS Workshop (ES26G)
z/OS System Operators (ES27G)
z/OS JES2 Operator Training (ES28G)
Assembler Language Coding Workshop (ES34G)
Advanced Assembler Language Coding Workshop (ES35G)
z/OS System Programmer Fundamentals (ES40G)
z/OS Installation Using ServerPac (ES41G)
Parallel Sysplex Implementation Workshop (ES42G)
z/OS REXX Programming Workshop (ES52G)
Basic z/OS Tuning Using the Workload Manager (ES54G)
Advanced z/OS Security: Crypto, Network, RACF, and Your Enterprise (ES66G)
WebSphere for z/OS Version 8 Implementation (ES68G)
IBM System z Parallel Sysplex Operations (ES73G)
IBM System z - Technical Overview of HW and SW Mainframe Evolution (ES82G)
Implementing RACF Security for CICS/ESA and CICS/TS (ES84G)
Advanced z/OS Performance: WLM, Sysplex, UNIX Services and Web (ES85G)
Exploiting the Advanced Features of RACF (ES88G)
Advanced Parallel Sysplex Operations and Recovery Workshop (ES90G)
Hardware Configuration and Definition (HCD) for z/OS (ES96G)
z/OS Management Facility Implementation and Use 2.1 (ESB3G)
Mobility on z/OS (ESB4G)
Opening up z/OS to the Cloud and Mobile Worlds (ESB5G)
z/OS V1R12 to V1R13 Update (ESC5G)
z/OS Migration to V2R1 (ESC6G)
z OS 2.2 Update (ESC7G)
z/OS Health Check and Troubleshooting (ESD2G)
IBM System z Fast Track (ESZ0G)
Power Systems Running Linux: Red Hat Administration (PowerVM Base) (LX031G)
Power Systems Running Linux: Performance Management (PowerVM Base) (LX034G)
Power Systems Running Linux: Ubuntu Server Administration (PowerVM Base) (LX041G)
Power Systems Running Linux: SUSE Linux Administration (PowerVM Base) (LX051G)
Parallel Sysplex Overview (MV10G)
TCP/IP for z/OS Diagnostic and Debugging Class (NW79G)
Introducing z/OS UNIX System Services (OP05G)
z/OS UNIX System Services Implementation (OP25G)
z/OS Security Server RACF, Implementation and Customization (SZ81G)
z/VM & Linux Boot Camp (ZL00G)
Linux Implementation for System z (SUSE) (ZL10G)
Linux Basics - A System z Perspective (ZL12G)
Advanced Solutions for Linux on System z (SuSE) (ZL15G)
z/VM Introduction and Concepts (ZV02G)
Installing, Configuring and Servicing z/VM for Linux Guests (ZV06G)
Installing, Configuring, and Managing KVM for IBM z System (ZV45G)
Introduction to IBM SPSS Text Analytics (v18) (0A107G)
Introduction to Statistical Analysis Using IBM SPSS Statistics (v24) (0G515G)
Introduction to IBM Management Center for WebSphere Commerce (6G83G)
IBM Guardium Foundations (8G100G)
DB2 11.1 Administration Workshop for Linux (CL206G)
z/OS and DB2 Basics for DB2 for z/OS DBA Beginners (CV041G)
IBM Datacap 9.0.1 - Configuration & Administration (F262G)
IBM FileNet Content Manager 5.2.1 - Work with Object Metadata (F282G)
SoftLayer Network Implementation (GK3573)
Softlayer Network Implementation (GK3573) (GKIBM)
IBM Spectrum Conductor with Spark Basic Configuration and Administration for Linux (H007G)
IBM Agent Builder 6.3.4 (TV384G)
IBM Cloud: Dream it. Build it. (U61459G)
IBM MAXIMO v7.6 SYSTEM ADMINISTRATION (U6PT221G)
IBM MAXIMO Immersion Course v7.6 (U6PT222G)
Creating, Publishing, and Securing APIs with IBM API Connect V5 (WD500G)
Essentials of Service Development for IBM DataPower Gateway V7.5 (WE751G)

ITIL & Service Management

Service Management
ITIL Foundation Training (ILFN)
ITIL Practitioner (ILPR)
ITIL® Service Capability: Operational Support & Analysis (IOSA)
ITIL® Service Lifecycle: Continual Service Improvement (LCSI)
ITIL® Managing Across The Lifecycle (MALC)
ITIL® Service Capability: Planning Protection & Optimisation (PPO)
ITIL® Service Capability: Release Control & Validation (RCV)
ITIL® Service Capability: Service Offerings & Agreements (SOA)
Service Management & ITIL
ITIL® Service Capability: Operational Support & Analysis (IOSA)
ITIL® Service Lifecycle: Continual Service Improvement (LCSI)
ITIL® Service Lifecycle: Service Design (LSD)
ITIL® Service Lifecycle: Service Design (LSD)
ITIL® Service Lifecycle: Service Operation (LSO)
ITIL® Service Lifecycle: Service Operation (LSO)
ITIL® Service Lifecycle: Service Strategy (LSS)
ITIL® Service Lifecycle: Service Strategy (LSS)
ITIL® Service Lifecycle: Service Transition (LST)
ITIL® Service Lifecycle: Service Transition (LST)
ITIL® Managing Across The Lifecycle (MALC)
ITIL® Service Capability: Planning Protection & Optimisation (PPO)
ITIL® Service Capability: Release Control & Validation (RCV)
ITIL® Service Capability: Service Offerings & Agreements (SOA)

Juniper

Automation

Cloud Computing
Network Automation using Contrail Cloud (NACC)
Routing & Switching
Network Automation using Contrail Cloud (NACC)

Network Design Track

Data Center
Juniper Networks Design - Data Center (JND-DC)
Design
Juniper Networks Design - Data Center (JND-DC)
Juniper Networks Design Fundamentals (JNDF)
Juniper Networks Design-WAN (JND-WAN)
Network Management
Juniper Networks Design Fundamentals (JNDF)
Routing & Switching
Juniper Networks Design Fundamentals (JNDF)

Network Engineer Track

Network Management
Introduction to the Junos Operating System (IJOS)
Operating Systems
Introduction to the Junos Operating System (IJOS)
Routing & Switching
Introduction to the Junos Operating System (IJOS)
Junos MPLS Fundamentals (JMF)
Network Management
Advanced Junos Security (AJSEC)
Advanced Junos Service Provider Routing (AJSPR)
Configuring Juniper Networks Firewall/IPsec VPN Products (CJFV)
Junos Class of Service (JCOS)
Junos Enterprise switching (JEX)
Junos Multicast Routing (JMR)
Junos Security (JSEC)
Junos Service Provider Switching (JSPX)
Junos Space-Security Director (JS-SD)
Operating Systems
Configuring Juniper Networks Firewall/IPsec VPN Products (CJFV)
Routing & Switching
Advanced Junos Enterprise Routing (AJER)
Advanced Junos Enterprise Switching (AJEX)
Advanced Junos Security (AJSEC)
Advanced Junos Service Provider Routing (AJSPR)
Configuring Juniper Networks Firewall/IPsec VPN Products (CJFV)
Junos Class of Service (JCOS)
Junos Enterprise switching (JEX)
Junos Intermediate Routing (JIR)
Junos Multicast Routing (JMR)
JNCIE Enterprise Bootcamp (JNCIE-ENT)
Junos Security (JSEC)
Junos Service Provider Switching (JSPX)
Junos Troubleshooting in the NOC (JTNOC)
Security
Advanced Junos Security (AJSEC)
Advanced Juniper Networks IPSec VPN Implementations (AJVI)
Attack Prevention with Juniper Networks Firewalls (APJF)
Configuring Juniper Networks Firewall/IPsec VPN Products (CJFV)
Integrating Juniper Networks Firewall/IPSec VPN Products into High-Performance Networks (IFVH)
JNCIE-SEC Bootcamp (JNCIE-SEC)
Junos Security (JSEC)
Junos Space-Security Director (JS-SD)
Network and Security Manager Fundamentals (NSMF)
Software Development
Junos Automation (JAUT)

Microsoft

Azure
Introduction to Azure for Developers (M10978)
Azure Integration with On-Premises Implementation Part 1 (M10992)
Developing Microsoft Azure Solutions (M20532)
Microsoft Azure for AWS Experts (M40390)
MOC Workshop: Architecting Microsoft Azure Solutions (M40442)
Business Intelligence
Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft® SQL Server® (M20467)
C#
Programming in C# (M20483)
Essentials of Developing Windows Metro Style Apps Using C# (M20484)
Advanced Windows Store App Development Using C# (M20485)
Cloud / System Center
Deploying System Center 2012 Configuration Manager (M10748)
Datacenter Monitoring with System Center Operations Manager (M10964)
IT Service Management with System Center Service Manager (M10965)
Planning for and Managing Devices in the Enterprise - Enterprise Mobility Suite (EMS) & On-Premises Tools (M20398)
Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center (M20409)
Developing Windows Azure and Web Services (M20487)
Administering System Center Configuration Manager and Intune (M20696)
MOC Workshop: Architecting Microsoft Azure Solutions (M40442)
System Center 2012 Orchestrator (M55007)
Exchange Server
Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (M20341)
Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (M20342)
Administering Microsoft Exchange Server 2016 (M20345-1)
Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016 (M20345-2)
HTML5
Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 (M20480)
Essentials of Developing Windows Metro Style Apps Using HTML5 and JavaScript (M20481)
Advanced Windows Store App Development Using HTML5 and JavaScript (M20482)
HTML5 Application Development Fundamentals (M40375)
Lync Server
Enterprise Voice and Online Services with Microsoft Lync Server 2013 (M20337)
Skype for Business Update (SFBU)
Office 365
Office 365 Administration and Troubleshooting (M10997)
Enabling & Managing Office 365 (M20347)
Microsoft Office 365 MCSA Bootcamp (O365)
Sharepoint Server
Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 (M20332)
Planning and Administering SharePoint 2016 (M20339-1)
Developing Microsoft® SharePoint® Server 2013 Core Solutions (M20488)
Skype for Business
Core Solutions of Microsoft Skype for Business 2015 (M20334)
SQL Server
Introduction to SQL Databases (M10985)
Updating Your Skills to SQL Server 2016 (M10986)
Administering Microsoft® SQL Server® Databases (M20462)
Developing Microsoft® SQL Server® Databases (M20464)
Designing Database Solutions for Microsoft SQL Server 2012 (M20465)
Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft® SQL Server® (M20467)
Querying Data with Transact-SQL (M20761)
Provisioning SQL Databases (M20765)
Implementing a SQL Data Warehouse (M20767)
Visual Studio 2012
Programming Fundamentals of Web Applications (M10958)
Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications (M20486)
Windows 10
Supporting and Troubleshooting Windows 10 (M10982)
Deploying Windows Devices and Enterprise Apps (M20695)
Implementing and Managing Windows 10 (M20697-1)
Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services (M20697-2)
Windows 10 Bootcamp (W10BC)
Windows 8
Implementing a Desktop Infrastructure (M20415)
Implementing Desktop Application Environments (M20416)
Windows Server 2008
Windows Operating System and Windows Server Fundamentals: Training 2-Pack for MTA Exams 98-349 and 98-365 (M40033)
Windows Server 2012
Automating Administration with Windows PowerShell (M10961)
Active Directory services with Windows Server (M10969)