I denne seksjonen

Del siden

Vår tilgjengelighet

Sist oppdatert Mars 2007
Denne internettsiden har blitt utviklet for å forsikre oss om at informasjonen som det her sørges for, er tilgjengelig for alle interesserte parter.

Vi mener at denne internettsiden følger Level A av W3C Web Content Accessibility slik at alle Prioritet 1 retningslinjer er fulgt.

Vi har forsøkt og oppnå en god fargekontrast mellom kopi og bakgrunnen. Farge er ikke ment til å stole på til å formidle informasjon eller navigasjons muligheter.

Vi har benyttet oss av en tydelig layout og en strukturell markering av elementer som overskrifter, paragrafer og lister. Våre internettsider kan også leses når style sheets er slått av.

Vi har inkludert beskrivende tekst til alle bildene.

Denne internettsiden følger vanlige standarder for internettsider. Vi har benyttet oss av Extensive Hyper Text Markup språk (XHTML) 1.0 Transitional and Cascading Style Sheets (CSS) Level 2 som konformiterer spesifikasjonene lagt ut av W3C.

Vi har med hensikt valgt å ikke benytte oss av adgangsnøkler på denne siden. Vi mener at snarveier via tastaturet legger en unødvendig byrde på brukere og at de repeterer funksjonalitet som allerede finnes hos teknologier som skjermleser. Vi er klar over at Chekpoint 9.5 av WCAG v 1.0 relaterer til bruken av adgangsnøkler, men i lys av det vi har nevnt ovenfor har vi valgt og se mot den kommende WCAG v2.0 hvor implementering av adgangsnøkler ikke er en kontrollpost.

Global Knowledge er opptatt av å lage denne internettsiden så tilgjengelig som mulig for alt publikum. Hvis du har noen kommentarer eller forslag, eller trenger assistanse for å kunne finne tilgjengelig informasjon, er det bare å kontakte oss.

Tilleggsinformasjon om disse tilgjengelighetene finnes på Web Accessibility Initiative.